Рос.   Укр.  

Дубовой Олександр Федорович - народний депутат України

Головна
Біографія
Новини
Регіональна діяльність
Позиція
Особиста сторінка
Публікації ЗМІ
Законотворча діяльність
Благодійність
Фотогалерея
Відео
Зворотній зв'язок
Контакти

Про внесення зміни до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (з питань цивільної відповідальності за ядерну шкоду)

Вноситься народним депутатом України

 

Дубовим Олександром Федоровичем


ЗАКОН УКРАЇНИ


«Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні ( щодо стимулювання розвитку когенераційних технологій ) »
З метою розширення використання когенераційних установок, підвищення ефективності використання палива в процесах виробництва енергії або інших технологічних процесахВерховна Рада України п о с т а н о в л я є:Внести зміни до законів України :


І. «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 20, ст.278 )


1) Пункт 1 статті 7 доповнити абзацом такого змісту :


права власника (співвласника) когенераційної установки може набувати особа яка використовує її на правах лізингу, або залучила кредитні кошти для придбання обладнання на її спорудження на умовах, визначених інвестиційною угодою.


2) До статті 9 додати абзац 4 такого змісту:


« До тарифів на електричну і теплову енергію, вироблену кваліфікованими когенераційними установками, включається інвестиційна складова в порядку визначеному Національною комісією регулювання електроенергетики»ІІ. « Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 13, ст.93 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3076-IV ( 3076-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.73 N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }:


3) - до абзацу третього п.1 ст.8 викласти в редакції :

модернізація електростанцій і електромереж; електромережі
видачі потужностей атомних електростанцій; парогазові, когенераційні, електрогенеруючі установки та технології газифікації і/або спалювання низькосортного твердого, рідкого і газоподібного палива з засобами управління технологічними процесами та обладнанням;


ІIІ. Прикінцеві положення4. Цей закон набирає чинності з дня опублікування.5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:5.1. Відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

5.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  1. . Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.Голова Верховної Ради України А.П.ЯЦЕНЮК

Про внесення зміни до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (з питань цивільної відповідальності за ядерну шкоду)
 

 

partners Персональний сайт Юлії Тимошенко
Офіційний веб-сайт народного депутата України Дубового Олександра Фeдоровича

copyright 2009