Рос.   Укр.  

Дубовой Олександр Федорович - народний депутат України

Головна
Біографія
Новини
Регіональна діяльність
Позиція
Особиста сторінка
Публікації ЗМІ
Законотворча діяльність
Благодійність
Фотогалерея
Відео
Зворотній зв'язок
Контакти

Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу)

Вноситься народним депутатом України

Дубовим Олександром ФедоровичемЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику

(щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу) ”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про електроенергетику” наступні зміни:

1) статтю 1


- п’ятий абзац доповнити частиною такого змісту :

на закріпленій території та зобов’язані укладати договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем, який звернувся до нього, і який розташований на його території;


- шостий абзац статті 1 після слів “з метою продажу її споживачам” доповнити словами “або з метою її експорту”.


- шістнадцятий абзац доповнити частиною такого змісту:

мають право обирати постачальника електричної енергії або виступати постачальником для власних потреб;


- вісімнадцятий абзац доповнити частиною такого змісту:

здійснюють передачу електричної енергії магістральними (міждержавними) або місцевими (локальними) електромережами на підставі договорів.


2) статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:


забезпечення прав побутових споживачів на постачання їм електричної енергії певної якості за чітко порівнюваними, прозорими і обґрунтованими цінами.


3) статтю 15


Чотирнадцяту частину статті доповнити наступним абзацом:

Забезпечення прозорості цін на електроенергію.


4) статтю 16 доповнити абзацом:

Доступ до енергосистеми має бути недискримінаційним, прозорим та об‘єктивно оцінюваним


5) статтю 18 після першої частини доповнити частиною такого змісту:


Критерії для надання санкцій на будівництво генеруючих потужностей стосуються:

  • безпеки та надійності енергосистеми, установок та допоміжного обладнання;

  • охорони здоров’я та безпеки суспільства;

  • охорони довкілля;

  • землекористування та вибору місця будівництва;

  • користування громадською землею;

  • енергоефективності;

  • характеру первинних джерел;

  • характеристик, специфічних для заявника, таких як технічні, економічні та фінансові можливості.

Процедури видачі дозволів для невеликих підприємств та/або децентралізованих генеруючих станцій проводять з урахуванням їх обмеженого розміру та потенційного впливу.

Процедури видачі дозволів та критерії оприлюднюються. Заявників інформують про причини відмови у наданні дозволу. Ці причини повинні бути об’єктивними, недискримінаційними, переконливими та належним чином обґрунтованими. Апеляційні процедури мають бути загальнодоступними для заявника.


6) статтю 20 після першої частини доповнити новою частиною такого змісту:


Підприємства електроенергетики повинні надавати інформацію, доступну для громадськості, щодо впливу на довкілля викидів СО2 та радіоактивних викидів внаслідок вироблення електроенергії та використання постачальником загального складу палива.


7) статтю 25 після четвертої частини доповнити абзацами такого змісту:


Отримання інформації щодо тарифів на електроенергію, яку має бути опубліковано до їх введення в дію.

Отримання інформації щодо джерел вироблення електроенергії.


IІ. Прикінцеві положення1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування.2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:2.1. Відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

2.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  1. Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України А.П.ЯЦЕНЮК

 

 

partners Персональний сайт Юлії Тимошенко
Офіційний веб-сайт народного депутата України Дубового Олександра Фeдоровича

copyright 2009